Wyświetlacz siedmio segmentowyWyświetlacz siedmiosegmentowy jest to 7 diod świecących, umieszczonych w jednej obudowie. W celu zmniejszenia liczby wyprowadzeń, łączy się led-y ( diody ) na dwa sposoby: łącząc wszystkie katody ( wyświetlacz 7-segmentowy ze wspólną katodą ) albo wszystkie anody ( wyąwietlacz 7-segmentowy ze wspólną anodą ). Podstawowym układem jest układ w kształcie cyfry 8, który zapewnia wyświetlanie wszystkich cyfr od 0 do 9 i liter A, C, E, H, I, J, L, O, P, U, S. Dodatkowa dioda umieszczona z prawej strony wskaźnika, symbolizuje kropkę. Każda z diod wchodzących w skład segmentu ma takie same parametry jak zwykła dioda elektroluminescencyjna ( LED ). Maksymalny kąt obserwacji wynosi 150 stopni.


Schemat wyświetlacza 7-segmentowego ze wspólną katodą


Schemat wyświetlacza 7-segmentowego ze wspólną anodą.