7438Czterokrotne 2-wejściowe bramki buforowe NAND z otwartym kolektorem tranzystora wyjściowego