7433Czterokrotne 2-wejściowe bramki buforowe NOR z otwartym kolektorem tranzystora wyjściowego