7426Czterokrotne 2-wejściowe bramki NAND z otwartym kolektorem tranzystora wyjściowego