7412Trzykrotne 3-wejściowe bramki NAND z otwartym kolektorem