7401Czterokrotne 2-wejściowe bramki NAND z otwartym kolektorem/drenem tranzystora wyjściowego