LiteraturaMikrokontrolery

1.

"Mikrokontrolery AVR w praktyce", 2003r., Wydawnictwo BTC

Jarosław Doliński

2.

"Mikrokontrolery PIC16F8x w praktyce", 2002r., Wydawnictwo BTC

Tomasz Jabłoński

3.

"Mikrokontrolery 8051 w praktyce", 2002r., Wydawnictwo BTC

Tomasz Starecki

4.

"Mikrokontrolery jednoukładowe rodziny 51", Warszawa 1996

Tomasz Starecki

5.

"Podstawy programowania mikrokontrolera 8051", Warszawa 1995

Piotr Gałka, Paweł Gałka

6.

"Laboratorium systemów mikroprocesorowych cz. 1", Wyd. Elektronicznych Zakładów Naukowych, Wrocław 1995

Janusz Janiczek, Andrzej Stępień

7.

"Laboratorium systemów mikroprocesorowych cz. 2", Wyd. Elektronicznych Zakładów Naukowych, Wrocław 1996

Janusz Janiczek, Andrzej Stępień

8.

"Podstawy techniki mikroprocesorowej cz. 1", skrypt nr 182, Opole 1996

Włodzimierz Stanisławski

9.

"Mikrokontrolery, architektura, programowanie, zastosowania", WKŁ Warszawa 1999

Ryszard Pełka

* Wszystkie książki dostępne w czytelni POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

Maszyny elektryczne

1.

"Maszyny elektryczne"

A. M. Plamitzer

2.

"Napęd elektryczny"

Z. Gogolewski, Z. Kruczewski