;#999966


ProjektyProsty robot mobilny - pojazd sterowany przez mikroprocesor ATMEGA8, pomiar ruchu pojazdu za pomocą myszki PC - projekt przetestowany praktycznie
Generator dwóch przebiegów na 89c52 - projekt teoretyczny
Mikroprocesorowy miernik przesunięcia fazowego na AT89S8252 - projekt teoretyczny, schemat (Protel)
Projekt windy cztero - kondygnacyjnej - projekt teoretyczny